10.2.12

ေယရႈ တိဘက္တိုင္းၿပည္တြင္ သြားေရာက္ တပည့္ခံသည့္ အေၾကာင္း

က) ေယရႈ တိဘက္တိုင္းၿပည္တြင္ သြားေရာက္ တပည့္ခံသည့္ အေၾကာင္း

၁) တိဘက္တုိင္းၿပည္ကို ဘုရင္ဆရိုက်န္းက ေအဒီ ၇၀၀ ေက်ာ္မွ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမတိုင္မွီ တိဘက္တိုင္းၿပည္မရွိပါ။ တိဘက္ေဒသသို႕ ဗုဒၵသာသနာ သည္လည္း ေအဒီ ၆၅၀ ခန္႕မွေရာက္ရွိမိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သာသနာတိုးတက္မႈမွာလည္း အလြန္ေႏွးေကြးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႕ထက္ တိဘက္ေဒသတြင္ ခံယူေသာ၀ါဒမွ မဟာယာနၿဖစ္ပါသည္။

၂) စာရြက္ကို ေအဒီ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ တရုတ္ၿပည္မွ စတင္တီထြင္ခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၂၀၀ ခန္႕မွ အသံုးၿပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ သားေရလိပ္ ေပလိပ္ ေက်ာက္ၿပား ရႊံ႕ၿပား တို႕ကိုအသံုးၿပဳရသည့္အတြက္ အေရအတြက္ ၁၀၀ မွာ အလြန္မ်ားလွပါသည္။

၃) တိဘက္တြင္ ဘုန္းၾကီးသင္ေပးမွာက ဖန္ဆင္းၿခင္းမရွိ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းတရားၿဖစ္ၿပီး ေယရႈက ဖန္ဆင္းၿခင္း(ကိုယ္တုိင္လည္း ဖန္ဆင္းၿခင္း မ်ားစြာၿပဳခဲ့) ၊ ယံုၾကည္ၿခင္းတရားႏွင့္ ထာ၀ရအသက္ တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ တရားသေဘာႏွစ္ခုက လံုး၀ ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။

၄င္းစာပါ ပထ၀ီအေနအထား၊ စာေပရႈေထာင့္၊ သမိုင္းအေထာက္အထား၊ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္း၊ သိပံသက္ေသ၊ တရားသေဘာ အားလံုးအားလံုး လြဲေနလို႕ ေယရႈတိဘက္သြားၿခင္းသည္ အေၿခအၿမစ္မရွိေသာ မိုးလံုးၿပည့္ မုသာ၀ါဒတရားသာၿဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖၚၿပလိုပါသည္။

ေယရႈသည္ေအဒီ 30 ကတည္းက မိမိၾကြၿမန္းလာရာအရပ္ၿဖစ္သည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ၿပန္သြားခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

ရွင္ဥကၠဌက ကမၻာကို ေၾကၿငာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုၿပီး စတာနဲ႕ ဘုရားသခင္သည္ ပထမေန႕မွာ ေကာင္းကင္နဲ႕ေၿမၾကီးကို ဖန္ဆင္းသည္ဆိုၿပီး က်မ္းက လြဲေနပါသည္... 

ခ) ေယရႈ အိႏိၵယသို႕ သြားေရာက္ ပညာသင္သည့္ အေၾကာင္း

နကၡတေရာင္ၿခည္မွာ ေယရႈ၏ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားဆိုၿပီး ေယရႈ အႏၵိယသို႕ သြားေရာက္ ပညာသင္ခဲ့ေၾကာင္း အခန္းဆက္ အတြဲလိုက္ ေပၚထြက္ခဲ့ပါေသးသည္.. ေလ့လာၿပီး တင္ေပးလွ်င္ ထိုမုသာ တို႕ကို လည္း တစ္ခ်က္ၿခင္းဆက္ရွင္းေပးပါမည္။

ဂ) ၀ါဒၿပိဳင္ရာတြင္ ခရစ္ယာန္တို႕ ရံႈးနိမ့္သြားသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း

၁၉၃၆ ခုႏွစ္က ခရစ္ယာန္တို႕ရံႈးနိမ့္သြားေသာ ေက်ာက္ကြင္း၀ါဒၿပိဳင္ပြဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းလည္း ေဖၚၿပေပးလွ်င္ ထိုကေလးဆန္ေသာ မုသာတရားမ်ားကို လည္း ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခ်က္ၿခင္း ေၿဖရွင္းေပးပါမည္...

ေခတ္ေတြလည္းေၿပာင္းလဲလို႕ လာေနပါၿပီ... ေၿပာသမွ်ခံ ခိုင္းသမွ်လုပ္ .. ၿပန္မေၿပာနဲ႕ဆိုတဲ့ေခတ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး...

ယေန႕လူငယ္မ်ားလည္း မိမိကိုယ္ကို အၿမင္ပြင့္ေသာ အသိဥာဏ္ရွိသည့္ ေခတ္လူငယ္လို႕ ဆိုၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို ့က ျမင္တဲ့လူျဖစ္ေပမယ့္ ၊ ခင္ဗ်ားတို ့လုိ႔ ဖန္ဆင္းရွင္ စြတ္လြတ္ယံုေနတဲ့ အကန္းကုိ မေရွာင္ဘဲ ၀င္ကယ္ေနတာ၊ ခင္ဗ်ားတို ့က ကၽြန္ေတာ္တို ့ကုိေတာင္ ေက်းဇူးတင္သင့္ေသးတယ္.. (တစ္ကယ္ေတြးၾကည့္ရင္ေျပာတာပါ)

ဒီဖုိရမ္ ၊ ဒီနိုင္ငံ တစ္ခု လုံးမွာ ခင္ဗ်ားတို ့လုိ အကန္းကုိ ဘယ္သူမွ မကယ္ဘဲ ပစ္သြားၾကတာ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို ့ဘဲ ျမင္ရတာ စိတ္မခ်မ္းသာလုိ႔ ၀င္ကယ္ေပးေနတာကုိမ်ား ...
ခင္ဗ်ားကပဲ ေက်းဇူးမတင္.....................

တစ္ကယ္တစ္ကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘုရားက ေသခါမွ ကယ္မွာ................ကၽြန္ေတာ္ဆုိတဲ့ ေကာင္က ခင္ဗ်ားတို ့ကုိ မေသခင္ကယ္ေပး ( အလင္းၿပေပး ) ေနတယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားဘုရားထက္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္က သာအုန္းမယ္ဗ်ေနာ္..................


ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့အေတြးအေခၚေတြပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ေတာ္တဲ့ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ပဲ ..............ငါ့အယူနဲ႔ သူတပါး အယူ မတူတာနဲ႕ကုိ .......မာရ္နတ္ရဲ႕သားျဖစ္ေရာ္တဲ့ အံေရာ္..........အံေရာ္......

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More